Ostrzeżenia pogodowe

By | Lipiec 12, 2021

Szukałem od dawna jakiegoś usystematyzowanego źródła danych o zagrożeniach pogodowych które mogło by posłużyć za źródło danych dla sieci APRS. Niestety w naszym kraju takiej usługi próżno szukać, a instytucje które powinny służyć społeczeństwu wykonują te prace najczęściej komercyjnie. Z pomocą przyszła strona http://www.meteoalarm.org która o ironio uzyskuje dane z IMGW.

Dane na stronie http://www.meteoalarm.org są ładnie posortowane i dostępne za pomocą kanałów RSS. Każdy kraj ma swój osobny kanał RSS dlatego łatwo jest odczytać informacje dla właściwego obszaru.

Ostrzeżenia pogodowe są podzielone na kategorie i poziomy. Są przyporządkowane do powiatów za pomocą kodów jednostek terytorialnych dzięki czemu nie mamy do czynienia z chaosem informacyjnym jak w przypadku alertów RCB.

Kategorie alarmów pogodowych.

 

Poziomy alarmów pogodowych.

Przygotowałem skrypt napisany w Pythonie który pobiera dane z właściwego terytorialnie źródła i na podstawie zakodowanych danych o typie i poziomie zagrożenia. Następnie generuje status który wysyłam za pomocą APRX-a, funkcją beacon exec.

Aby zainstalować skrypt logujemy się na raspberrypi za pomocą ssh i zaczynamy od ściągnięcia plików źródłowych:

git clone https://github.com/SQ9MDD/meteoalarm

następnie wchodzimy do katalogu ze skryptem i zmieniamy jego atrybuty na wykonywalne:

cd meteoalarm
sudo chmod +x meteoalarm.py

Kolejny krok to zmiana źródła danych. Edytujemy plik meteoalarm.py i linii gdzie jest:

rss_url = 'https://feeds.meteoalarm.org/feeds/meteoalarm-legacy-rss-poland' # put here valid RSS url for your country from meteoalarm.eu
rss_county = 'Mazowieckie Province Przasnyski County' # region or country name exactly as it is in RSS

W rss_county wstawiamy właściwą nazwę powiatu odczytaną z pliku meteoalarm-legacy-rss-poland.
Aby APRX wysyłał ramkę status z odczytanym alarmem pogodowym, korzystamy z funkcji beacon exec. Po zalogowaniu się do digi za pomocą ssh, edytujemy plik konfiguracyjny APRX-a.

sudo pico /etc/aprx.conf

Wewnątrz pliku na końcu lub w miejscu gdzie znajdują się inne bikony, dopisujemy kolejny bikon:

<beacon>
beaconmode both
cycle-size 15m
beacon exec /home/pi/meteoalarm/meteoalarm.py
</beacon>

Aktualny poziom alarmowy wysyłam jako ramka status swojej stacji pogodowej, jest to o tyle ciekawe rozwiązanie że informacje te są dość dobrze interpretowane przez oprogramowanie APRS i serwisy webowe typu aprs.fi.

Status alarmowy wyswietlony w oprogramowaniu APRSIS32

Podgląd statusu za pomocą radia FT3D

Poglad statusu na APRS.FI

Myślę że implementacja tego rozwiązania w każdym powiecie to dobry pomysł. Zachęcam do instalacji skryptu na waszych stacjach domowych.

Link ddo repozytorium z projektem: https://github.com/SQ9MDD/meteoalarm

R.