WXDomoPy

By | Czerwiec 16, 2021

W jednej z poprzednich notek opisywałem jak zainstalować skrypt napisany w PHP do wysyłania danych pogodowych z domoticza do APRS.
Poniżej krótki opis instalacji identycznego rozwiązania napisanego w pythonie. Jest to rozwiazanie przeznaczone dla sysopów posiadających stację domową opartą o APRX-a i domoticza.

Skrypt jest do pobrania z serwisu github: https://github.com/SQ9MDD/WXDomoPy

Instalację i konfigurację najprościej przeprowadzić według poniższego przepisu:
Na początek logujemy się do swojej stacji domowej na raspberry pi i będąc w katalogu domowym wykonujemy następującą komendę:

git clone https://github.com/SQ9MDD/WXDomoPy

W razie braku pakietu git doinstalowujemy go poleceniem:

sudo apt install git

Następnie wchodzimy do katalogu WXDomoPy i przystępujemy do konfiguracji skryptu uruchamiając jego edycję:

cd WXDomoPy
pico wx.py

Interesuje nas zaznaczona sekcja na początku kodu gdzie należy poprawnie ustawić własne koordynaty w formacie APRS, własny komentarz oraz co najważniejsze adres IP domoticza.
W tym miejscu ustawiamy też IDX czujników z których chcemy pobrać dane. Identyfikator IDX czujnika można łatwo odczytać otwierając kartę czujnika do edycji w domoticzu.

Jeśli jakiegoś czujnika w domoticzu nie posiadamy ustawiamy w skrypcie IDX na wartość zero.

Po skonfigurowaniu pliku zapisujemy go i musimy nadać atrybut wykonywalności dla skryptu:

sudo chmod +x wx.py

Następnie możemy sprawdzić działanie skryptu:

./wx.py

Jeśli wszystkie zależności są spełnione i biblioteki zainstalowane, a skrypt skonfigurowany jest poprawnie to powinna się wyświetlić ramka pogodowa, coś podobnego do tego:

!5215.01N/02055.58E_221/002g005t074h33b10180V140oDtz PM1: 2 ug/m3 PM2.5: 2 ug/m3 PM10: 4 ug/m3 WXDomoPy

Ten prosty skrypt należy uruchamiać za pomocą oprogramowania APRX jak zwykły bikon za pomocą opcji exec.
Poniżej fragment konfiguracji z pliku /etc/aprx.conf

# pogodynka
<beacon>
beacon mode radio
cycle-size 10m
beacon interface SQ9MDD-4 via SP2-1 exec /home/pi/WXDomoPY/wx.py
</beacon>

Po zrestartowaniu APRX-a bikon ten będzie uruchamiany automatycznie co 10 minut a efekt jego pracy będzie widoczny w sieci radiowej APRS.

Gorąco zachęcam do uruchamiania stacji pogodowych.