Funkcja QSY w APRS

By | Sierpień 10, 2018

Jak wiemy jednym z zadań systemu APRS jest wspomaganie nawiązywania łączności mobilnej. Niektóre radia wyposażone w ten system, na przykład Kenwood T-MD710 lub Yaesu FT-350, mają możliwość zmiany częstotliwości używając informacji zawartej w odebranej ramce APRS od innego użytkownika sieci.

Funkcja taka nazywa się QSY i jest szeroko wykorzystywana podczas tworzenia obiektów przemienników. Oczywiście możemy tę funkcję wykorzystywać także ustawiając swój własny komentarz w ramce. Lub też podczas uruchamiania obsługi radiowej jakiegoś spotkania krótkofalowców, imprezy terenowej itd.
Używam w samochodzie radia Kenwood T-MD710, i  też korzystam z formatu QSY, jednakże informacja o aktualnie używanej częstotliwości jest automatycznie pobierana z drugiego VFO, i częstotliwość którą słucham jest wysyłana w każdej ramce tak by inni użytkownicy sieci APRS mogli łatwo nawiązać ze mną łączność foniczną.

qsy-710

Ustawianie wysyłania informacji QSY w Kenwoodzie T-MD710

Informacje te w aplikacji APRSIS32 są wyświetlane po zaznaczeniu opcji „Frequency Monitor Enable” z menu „Enables”

enable-freqency-mon

Uruchamianie monitora częstotliwości w APRSIS32

Dzięki włączeniu tej opcji widzimy dokładnie jakie częstotliwości są wysyłane w ramkach użytkowników sieci APRS.

qsy-tm-d710-aprsis32

Poprawnie przesłana informacja i używanej częstotliwości fonicznej w ramce APRS.

Oczywiście bardzo ważne jest poprawne konstruowanie komentarza w ramce, tak by dane QSY były zrozumiałe dla wszystkich typów radii. Najprostszy sposób na przesłanie danych QSY to dodanie do komentarza w ramce częstotliwości w formacie jak poniżej:

145,425MHz op. Rysiek

Należy pamiętać o poprawnym zapisaniu symbolu częstotliwości „MHz”, częstotliwość musi być pierwszą informacją w komentarzu, kolejne informacje podajemy jeśli używamy (częstotliwośc CTCSS, zasięg, shift przemiennikowy) a na samym końcu swój komentarz. Należy pamiętać o maksymalnej ilości znaków w komentarzu.

Pełny opis formatu QSY i związanych z tym wszystkich dobrych praktyk opisał Bob WB4APR w specyfikacji, która znajduje się tutaj.

Ustawianie własnej częstotliwości w komentarzu jest proste, jednakże jeśli zechcemy nadawać obiekt przemiennika sytuacja nieco się komplikuje. Kluczowe jest tutaj zapewnienie zgodności formatu wysłanego obiektu z radiami różnych producentów, oraz prawidłowe określenie innych niezbędnych ustawień do pracy przemiennikowej.

Przećwiczmy to na przykładzie. Wystawimy za pomocą APRSIS32 obiekt przemiennika (wymyślony na potrzeby zadania), zdefiniujemy jego częstotliwość pracy, shift, subton CTCSS i określimy zasięg działania.

obiekt-przemiennika

Prawidłowo skonfigurowany obiekt przemiennika, widać przypuszczalny zasięg przemiennika określony parametrem w obiekcie.

W tym obiekcie najpierw ustawiliśmy jego nazwę, zgodnie z zaleceniami, nazwa powinna zawierać częstotliwość nadawczą przemiennika oraz dodatkowy wyróżnik dzięki któremu obiekt ten będzie unikalny w skali świata. W naszym przypadku jest to częstotliwość oraz oznaczenie gminy w której ten przemiennik się znajduje. Ustalając nazwę dla własnego obiektu należy kierować się powyższym przykładem.

Następnie w polu komentarza na pierwszym miejscu podajemy ponownie częstotliwość pracy (zapewniamy zgodność formatu ramki z wszystkimi radiami z funkcją APRS), pamiętając o dodaniu oznaczenia częstotliwości MHz.

Kolejna informacja to użyty ton CTCSS, w tym przypadku możemy wpisać literę „T” lub „C” oraz ton tylko w części całkowitej. Litera „C” oznacza że używamy tonu dla nadawania i odbioru a litera „T”, że tylko dla nadawania. Dla częstotliwości 127.3Hz będzie to zatem C127 lub T127. Uwaga dodatkowa jeśli użyjemy małej litery „c” lub „t” oznacza to że przemiennik używa „wąskiego” trybu FM.

Offset przemiennikowy podajemy podając kierunek przesunięcia  i częstotliwość w dziesiątkach kiloherców. W Polsce dla przemiennika na 70cm z shiftem -7.60MHz będzie to -760. Dla przemiennika w paśmie 2m będzie to wartość -060.

Ostatni element przed komentarzem to określenie zasięgu, litera „R” i wartość liczbowa oraz litera „k” lub „m”, dla oznaczenia odległości w kilometrach lub milach. Określenie zasięgu spowoduje wyrysowanie w aplikacji APRSIS32 koła zasięgu przemiennika w kolorze niebieskim.

Właściwy komentarz po ważnych danych powinien zawierać znamiennik przemiennika i jakieś dodatkowe informacje, im mniej tym lepiej. Poniżej przykład pola komentarza z naszego przemiennika.

438.875MHz C127 -760 R20k SR5WM

Analogicznie jak w przypadku przemienników postępujemy z nodami Echolink. Jedyna różnica dotyczy nazwy obiektu. Tutaj obiekt powinien się nazywać według formatu „EL-” oraz numer węzła.

EL-node

Poprawnie przygotowany obiekt echolinka.

Reszta obiektu powinna być skonstruowana podobnie jak obiekt przemiennikowy. Dla tych obiektów zdefiniowanie zasięgu też spowoduje wyrysowanie koła zasięgu na mapie.

Wystawianie obiektów innych węzłów łączności, IRLP, WIRES-X, Winlink,  zawierających definicje częstotliwości, powinny być wystawiane analogicznie do tych pokazanych tutaj przykładów.  Szczegółowe instrukcje i przykłady formatowania znajdują się w dokumencie: http://www.aprs.org/info/freqspec.txt

R.