Warunki Propagacji

By | Czerwiec 1, 2018

Kilka słów na temat jak czytać tabelkę z warunkami propagacji fal radiowych.

Warunki propagacji ściśle zależą od aktywności słonecznej i układają się w jedenastoletnie cykle. Świetną witryną na której możemy śledzić aktywność słoneczną jest strona www.solen.info. W tabelce którą zainstalowałem na stronie występuje kilka podstawowych informacji na podstawie których można ocenić warunki propagacji na poszczególnych pasmach.

Zrzut ekranu 2018-06-01 08.57.59

Widok widżetu z parametrami propagacji

SFI
Zaczniemy od parametru SFI, który jest bazowym wskaźnikiem aktywności słonecznej i określa siłę wiatru słonecznego. Dokładnie jest to ilość szumu radiowego emitowanego na częstotliwości 2800MHz. Wartość SFI podawana jest w zakresie 30-300, przez amerykańską agencję NOAA.

Aktualny wskaźnik SFI ma bardzo duże znaczenie dla warunków propagacji fal radiowych na pasmach pomiędzy 20m (14MHz) a 10m (28MHz)

	30  - 70	- złe warunki
	80  - 90	- słabe warunki
	90  - 100	- średnie warunki
	100 - 150 	- dobre warunki
	150 - 300	- bardzo dobre warunki

A i K
Aktywność Geomagnetyczna jest mierzona przez 13 obserwatoriów na całym świecie
Parametry A oraz K opisują stan aktywności pola magnetycznego ziemi.

Indeks K określa wpływ wiatru słonecznego na ziemskie pole magnetyczne w ciągu trzech godzin. Parametr ten podawany jest w 28 krokach w zakresie od 0 do 9 z dokładnością do 1/3 wartości
Wartość indeksu powyżej trzech oznacza złe warunki

Indeks A mieści się w zakresie od 0 do 400 i reprezentuje wartość K przekształconą na skalę liniową gamma (nano Tesla nT), która mierzy amplitudę zakłóceń pola magnetycznego. Wartość powyżej 15 oznacza złe warunki.

Aktywność geomagnetyczna, zależności wartości A i K oraz ich znaczenie
	A 	K 	komentarz	
	0 	0 	cisza 
	2 	1 	cisza 
	3 	1 	cisza 
	4 	1 	pomiędzy ciszą a zaburzeniami
	7 	2 	zaburzenia
	15 	3 	wzburzenie
	27 	4 	wzburzenie
	48 	5 	mały sztorm
	80 	6 	duży sztorm
	132	7 	silny sztorm
	208	8 	bardzo silny sztorm
	400	9 	bardzo silny sztorm	

Widget który zainstalowałem tutaj na stronie, oprócz podawania parametrów SFI, K i A, podaje również wyliczone parametry dla poszczególnych pasm w ciągu dnia i nocy.
Pomaga to ocenić szanse na nawiązanie łączności w poszczególnych pasmach.

R.