APRS na Teneryfie

By | Marzec 13, 2022

Jakiś czas temu dostałem emaila od Cesara EA8CXN. Poniżej jego treść.

Buenos días,

Durante el año 2021 se ha mejorado la infraestructura de APRS en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, gracias a la colaboración de muchos radioaficionados, que de forma desinteresada, han realizado un esfuerzo para mejorar los servicios y la red.
Son numerosos servicios e infraestructuras que ayudan a los usuarios a estar informados sobre el entorno que les rodea.
Gracias a vuestro soporte disponemos de lo siguiente:

– Gran cobertura en APRS 144 Mhz
– Primer despliegue de España de LORA APRS en 433Mhz
– Agrupación de APRS 144 & LORA APRS 433 de forma bidireccional
– Tráfico Inet-RF en todas las redes
– Estado en APRS-IS de acuerdo a los avisos de AEMET-Meteoalarm
– Servicio de boletines de avisos meteorológicos de la AEMET (Sectorial / Comarcal)
– Servicio de incidencias y avisos de la DGT (Toda Canarias)
– Servicio de información sísmica del IGN ( Para toda España)

Todo esto es sólo el punto de comienzo del futuro desarrollo de la red, pudiendo albergar mejoras o nuevas funcionalidades.

Los diplomas son un mero detalle para plasmar el agradecimiento por la colaboración, uso y difusión del APRS hacia los siguientes radioaficionados y entidades:

– SQ9MDD – Rysiek
– EA8DEJ – Jose
– EA8DEC – Miguel
– EA8RH – Román
– EA8AIN – Aurelio
– EA8URE – Sección Comarcal U.R.E. CHASNA
– EA8RCP – Sección Comarcal de URE Santa Cruz de La Palma
– POLISH APRS GROUP

Les deseo un feliz año nuevo, 73!

EA8CXN, César Regalado

Co w tłumaczeniu na język Polski brzmi:
Dzień dobry,

W roku 2021 infrastruktura APRS w prowincji Santa Cruz de Tenerife została ulepszona dzięki współpracy wielu radioamatorów, którzy bezinteresownie podjęli wysiłek w celu poprawy usług i sieci.
Istnieje wiele usług i infrastruktur, które pomagają użytkownikom w uzyskaniu informacji o otaczającym ich środowisku.
Dzięki Waszemu wsparciu mamy co następuje:

– Świetny zasięg w APRS 144 Mhz
– Pierwsze hiszpańskie wdrożenie LORA APRS w 433Mhz.
– Grupowanie APRS 144 i LORA APRS 433 w sposób dwukierunkowy.
– Ruch Inet-RF we wszystkich sieciach
– Status APRS-IS zgodnie z ostrzeżeniami AEMET-Meteoalarm
– Serwis biuletynów ostrzeżeń pogodowych AEMET (Sektorowe / Regionalne)
– Służba ds. incydentów i ostrzegania DGT (wszystkie Wyspy Kanaryjskie)
– Serwis informacji sejsmicznych IGN (dla całej Hiszpanii).

Wszystko to jest tylko punktem wyjścia dla przyszłego rozwoju sieci, który może obejmować ulepszenia lub nowe funkcje.

Dyplomy są tylko szczegółem do wyrażenia naszej wdzięczności za współpracę, wykorzystanie i rozpowszechnianie APRS następującym radioamatorom i podmiotom:

– SQ9MDD – Rysiek
– EA8DEJ – Jose
– EA8DEC – Miguel
– EA8RH – Roman
– EA8AIN – Aurelio
– EA8URE – Sekcja Regionalna U.R.E. CHASNA
– EA8RCP – Sekcja Regionalna URE Santa Cruz de La Palma
– POLSKA GRUPA APRS

Życzę Ci szczęśliwego nowego roku, 73!

EA8CXN, César Regalado