Dwie instancje DIREWOLFA na jednym Raspberry Pi

By | Marzec 15, 2019

Aby uruchomić DIGI dwupasmowe w oparciu o softwareowe TNC na direwolfie musimy zadbać o odpowiednią jego konfigurację.
Poniżej znajduje się opis mojej konfiguracji digi dla pasma 2m i 70cm.

Zakładam że prace rozpoczynamy na już działającym jednopasmowym digi które opisałem tutaj wcześniej, Oraz skorzystamy z konfiguracji APRX-a dla digi dwupasmowego też już wcześniej opisanego.
Zatem prace rozpoczynamy od zalogowania się do raspberrypi za pomocą SSH. Po zalogowaniu zatrzymujemy procesy aprx-a i direwolfa.

sudo killall aprx
sudo killall direwolf

Następnie kopiujemy oryginalny plik konfiguracyjny direwolf.conf znajdujący się w katalogu /home/pi do dwóch nowych plików konfiguracyjnych, gdyż każda instancja direwolfa będzie korzystała z innej konfiguracji.
Nowe pliki umieścimy w katalogu /etc

sudo cp /home/pi/direwolf.conf /etc/direwolf-2m.conf
sudo cp /home/pi/direwolf.conf /etc/direwolf-70cm.conf

Po utworzeniu nowych plików konfiguracyjnych możemy przystąpić do ich konfiguracji jednakże musimy jeszcze podłączyć do raspberrypi druga kartę muzyczną po USB i podejrzeć sobie jak je widać w systemie.

aplay -l

Po wydaniu powyższej komendy, powinniśmy zobaczyć mniej więcej coś takiego:

aplay-dwie-karty

Jak widać w systemie mamy dwie karty muzyczne o id 1 i 2.

Teraz możemy przystąpić do modyfikacji plików konfiguracyjnych direwolfa. Na początek edytujemy plik /etc/direwolf-2m.conf

sudo pico /etc/direwolf-2m.conf

Interesują nas wpisy dotyczące: wyboru karty muzycznej, sterowania GPIO, oraz portów TCP do których będziemy podpinać APRX-a. W moim przypadku wygląda to tak jak poniżej

ADEVICE  plughw:1,0
PTT GPIO 25
AGWPORT 8014
KISSPORT 8144

Następnie edytujemy plik konfiguracyjny dla pasma 70cm

sudo pico /etc/direwolf-70cm.conf

I tak jak poprzednio konfigurujemy niezbędne opcje:

ADEVICE  plughw:2,0
PTT GPIO 26
AGWPORT 8043
KISSPORT 8433

Mając gotowe pliki konfiguracyjne możemy uruchomić sobie direwolfa z odpowiednim plikiem konfiguracyjnym, służy do tego komenda:

/home/pi/direwolf/direwolf -c /etc/direwolf-2m.conf

lub:

/home/pi/direwolf/direwolf -c /etc/direwolf-70cm.conf

Podłączamy radia do odpowiedniej karty muzycznej i regulujemy poziomy audio. Poziom sygnału jest raportowany przez direwolfa podczas dekodowania:

direwolf-poziomy sygnału

Poziomy wejściowe i wyjściowe ustawiamy w systemie za pomocą alsamixer, jest to prosty program konsolowy, gdzie w łatwy sposób możemy dokonać wyboru karty muzycznej i ustawić poziomy głośności.

alsamixer

Po zakończonych czynnościach regulacyjnych, podłączeniu radii do odpowiedniej karty muzycznej, należy skonfigurować automatyczny start dwóch instancji direwolfa z ich plikami konfiguracyjnymi. Tak by po resecie raspberry pi wszystko wstawało automatycznie.
W tym celu edytujemy plik rc.local w katalogu /etc:

sudo pico /etc/rc.local

Wewnątrz muszą się znaleźć dwa wpisy:

su -l pi -c 'direwolf -c /etc/direwolf-2m.conf > /dev/null &'
su -l pi -c 'direwolf -c /etc/direwolf-70cm.conf > /dev/null &'

Po resecie maliny, logujemy się ponownie poprzez SSH i sprawdzamy czy direwolf pracuje poprawnie i słucha na skonfigurowanych portach, służą do tego komendy:

ps aux |grep direwolf
sudo netstat -atnp |grep direwolf

W efekcie powinniśmy zobaczyć coś podobnego jak poniżej:

netstat-atnp

Ostatni krok to konfiguracja APRX-a tak by korzystał z pracujących TNC.

Edytujemy plik konfiguracyjny aprx-a:

sudo pico /etc/aprx.conf

Najbardziej interesujące są sekcje interface, z których każda jest podłączona do właściwej instancji direwolfa.

aprx-conf

Należy zwrócić uwagę na odpowiednie nazwanie interfejsów oraz na podłączenie do właściwego portu na którym słucha direwolf.

Reszta konfiguracji zasadniczo nie różni się od tej opisywanej w jednym z poprzednich artykułów gdzie używałem sprzętowych TNC.

R.