Lokalny dashboard do APRX

By | Styczeń 19, 2019

W tym wpisie opiszę sposób instalacji prostego serwera WWW, oraz skryptów dzięki którym będzie można  przegladać statystyki pracy naszego digipitera opartego na APRX.

Zakładam że mamy już pracujące digi opisane w tym wpisie. Zaczniemy od instalacji serwera www.
Po zalogowaniu, najpierw przełączymy system plików w tryb zapis/odczyt komendą rw oraz wykonujemy aktualizację systemu przed instalacją pakietów:

rw
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade

Następnie instalujemy serwer lighthttpd oraz php-cgi:

sudo apt-get install lighttpd
sudo apt-get install php-cgi

Po instalacjach restartujemy malinkę poleceniem:

sudo reboot

Po resecie ponownie należy pamiętać o przełączeniu systemu plików w tryb odczyt/zapis, byśmy mogli przejsć do kolejnego kroku, jakim jest włączenie obsługi FastCGI:

rw
sudo lighttpd-enable-mod fastcgi

Oczywiście musimy zmodyfikować też plik konfiguracyjny serwera www. Podyktowane jest to tym że nasz system plików domyślnie pracuje w trybie „read-only”. Plik ten otwieramy komendą:

sudo nano /etc/lighttpd/lighttpd.conf

W pliku tym modyfikujemy ścieżki wszystkich plików logowania, pidów itd oraz dodajemy na końcu wpis uruchamiający obsługę php-cgi. Plik ten powinien wyglądać podobnie jak poniżej:

server.modules = (
"mod_access",
"mod_alias",
"mod_compress",
"mod_redirect",
)

server.document-root = "/var/www/html"
server.upload-dirs = ( "/tmp" )
server.errorlog = "/tmp/lighthtpd-error.log"
server.pid-file = "/tmp/lighttpd.pid"
server.username = "www-data"
server.groupname = "www-data"
server.port = 80
index-file.names = ( "index.php", "index.html", "index.lighttpd.html" )
url.access-deny = ( "~", ".inc" )
static-file.exclude-extensions = ( ".php", ".pl", ".fcgi" )

compress.cache-dir = "/var/cache/lighttpd/compress/"
compress.filetype = ( "application/javascript", "text/css", "text/html", "text/plain" )

# default listening port for IPv6 falls back to the IPv4 port
include_shell "/usr/share/lighttpd/use-ipv6.pl " + server.port
include_shell "/usr/share/lighttpd/create-mime.assign.pl"
include_shell "/usr/share/lighttpd/include-conf-enabled.pl"

fastcgi.server = ( ".php" => (( "bin-path" => "/usr/bin/php-cgi", "socket" => "/tmp/php.socket")))

Resetujemy malinę i gdy się uruchomi sprawdzamy czy wszystkie usługi uruchomiły się poprawnie. W tym momencie jesteśmy gotowi do instalacji skryptu php który bedzie liczył statystyki. W tym celu przechodzimy do katalogu głównego serwera www:

cd /var/www/html/

Będąc w tym katalogu ściągamy skrypt z githuba:

sudo wget https://raw.githubusercontent.com/SQ9MDD/aprx-stat/master/aprx-stat.php

Przed użyciem edytujemy  plik poleceniem:

sudo nano aprx-stat.php

Wewnątrz musimy wpisać swój znak oraz prawidłową ścieżkę dostępu do pliku z logiem APRX-a

$callsign = "SQ9MDD";                                                           //your callsign
$primary_interface = "SQ9MDD-1";                                        //your callsign and ssid for primary interface (see to logfile)
$primary_interface_frequency = "144.800MHz";            //frequency for primary interface
$secondary_interface = "SQ9MDD-2";                                      //your callsign and ssid for secondary interface (see to logfile)
$secondary_interface_frequency = "432.500MHz";          //frequency for secondary interface
$aprx_log_db = file('/var/log/aprx-rf.log');    //aprx log-file full path

Na koniec usuniemy oryginalny plik index.html z katalogu głównego serwera WWW i zmienimy nazwę naszego skryptu by był on domyślnie uruchamiany po wpisaniu adresu ip malinki w przeglądarce:

sudo rm index.lighttpd.html
sudo mv aprx-stat.php index.php

Po zakończonych pracach możemy podziwiać efekt naszej pracy. Wygląda to jak poniżej.

Zrzut ekranu 2019-01-18 11.54.35

APRX dashboard

R.