Linijka LED do TRX QRP

By | Lipiec 6, 2014
linijka-led

Schemat montażowy linijki LED

Linijka LED to mikro projekt który powstał któregoś dnia przed śniadaniem. Program jest napisany  w arduino, płytka narysowana w Sprint Layout. Całość należy wgrać bezpośrednio do procesora ATMega328

Pracująca linijka LED:

http://www.youtube.com/watch?v=Tdsh3aNAoNE

Prostota kodu źródłowego powala:

void setup(){
 for (int i=2; i <= 13; i++){
  pinMode(i, OUTPUT);
 }
 pinMode(A0,INPUT);
}

void loop(){
 int sila_sygnalu = map(analogRead(A0),0,1023,0,13);
  for (int i=2; i <= 13; i++){
   if(i <= sila_sygnalu){
    digitalWrite(i, HIGH);  
   }else{
    digitalWrite(i, LOW);  
   }   
  } 
}

 

Poniżej pliki projektu, tradycyjnie na licencji GPL

DOWNLOAD

linijka-led-smetr