Scroller w APRSIS32

By | Sierpień 1, 2018

Obserwując ekran aplikacji APRSIS32 zauważymy że po lewej stronie pojawia się lista znaków odebranych przez aplikację, jest to scroller. Znajomość kolorów i oznaczeń tam występujących jest kluczowe dla zrozumienia tego co dzieje się na częstotliwości 144,800MHz.

Scroller aplikacji APRSIS32 jest bardzo przydatnym narzędziem.  Są trzy podstawowe poziomy informacyjne które niesie scroller. Są to znaczki specjalne przy znakach (*,#,@), kolory czcionki, oraz kolory tła.

scroller-overwiev-cut

APRSIS32 scroller.

Znaczki specjalne przy każdym ze znaków: *,#,@ oznaczają:

* - pakiet odebrany bezpośrednio drogą radiową z jednego z portów radiowych
# - pakiet został odebrany drogą radiową i jest to pakiet wysłany z APRSIS (iGate to RF)
@ - pakiet został powtórzony przez naszą stację. 

Cyfra następująca po znaczku oznacza ilość odebranych tych samych ramek od danej stacji, które powtórzone zostały przez kolejne digipitery. Następnie widzimy ikonkę stacji reprezentującą jej charakter. Scroller najpierw używa informacji przesłanej w ramce, jeśli jej nie ma to dla stacji pogodowych na podstawie danych z ramki, oraz za pomocą SSID ( str.93 aprs101.pdf) jeśli ramka została wysłana bez ikony.

Symbol (ikonka) stacji wysyłany w ramce reprezentuje charakter stacji i jest wybierany przez sysopa danej stacji, winien odzwierciedlać prawdziwy, podstawowy charakter stacji bądź obiektu.

Kolor tekstu:
Oznacza odległość do stacji której ramkę odebraliśmy, skala kolorystyczna: czerwony żółty zielony,  jest uzależniona od odległości do stacji i zależy od bieżącej skali mapy. Jeśli stacja znajduje się wewnątrz okręgu kolor zmienia się od zielonego do czerwonego poprzez żółty, im bliżej znajduje się środka ekranu. Kolor czarny oznacza ramkę od stacji której pozycji nie znamy.

Kolor tła:

Purpurowy -  oznacza duplikat pakietu.
Różowy - zbyt szybko (często) wysłany pakiet
Czerwony - zbyt szybki pakiet
Seledynowy - pakiet restart (opis w przygotowaniu autora APRSIS32)
Szary - nieznany nieprawidłowy pakiet (nie powinien wystąpić)
Żółty - inny użytkownik APRSIS32

Konfigurację filtrów wyświetlania stacji możemy modyfikować poprzez menu.

scroller-overwiev-3-cut

Konfigurowanie filtrowania stacji na scrollerze.

Na uwagę zasługuje opcja: „Show Igate Digi”, po jej włączeniu scroller zmienia widok na podwójny w prawej kolumnie widzimy znak stacji której ramkę odebraliśmy, a po lewej znak digipitera który tę ramkę powtórzył.
Ułatwia to analizę ruchu na kanale radiowym.

scroller-overwiev-4-cut

Podwójna szerokość scrollera.

Jeśli podczas konfiguracji scrollera zaznaczyliśmy opcję „Freeze On Click” to po kliknięciu na scroller zostanie wstrzymana aktualizacja danych na scrollerze a wokół niego pojawi się czerwona obramówka.

R.