Uruchamianie tymczasowego DIGIPITERA za pomocą APRSIS32

By | Lipiec 25, 2018

Czasami podczas pracy w terenie zachodzi potrzeba uruchomienia tymczasowego digipitera. Na przykład podczas imprezy krótkofalarskiej gdy w pobliżu nie ma innego stałego digipitera. W tym krótkim opisie postaram się opisać jak to zrobić.

W systemie APRS powtarzanie ramek jest uzależnione od użytego aliasu (ścieżki pakietowej) . Najczęściej spotykanym jest alias WIDE. Stacje mobilne lub ręczne, używają w pierwszym stopniu ścieżki, aliasu WIDE1-1, a w kolejnych WIDE2-2 lub lepiej WIDE2-1.

Uruchomienie digi za pomocą aplikacji APRSIS32 jest możliwe, jednakże z uwagi na słabe możliwości filtrowania pakietów, przez tę aplikację, nie powinno to być rozwiązanie stałe.

Uruchomienie funkcjonalności jest możliwe w deweloperskiej wersji programu poprzez edycję pliku konfiguracyjnego APRSIS32.xml. Zatem zanim rozpoczniemy uruchamianie digi musimy uaktualnić wersję programu na deweloperską. W tym celu najpierw zamykamy APRSIS32 a następnie otwieramy do edycji plik konfiguracyjny i szukamy tagu:

<Update.Development>0</Update.Development>

Zmieniamy wewnątrz wartość 0 na 1. Po zapisaniu zmian w pliku konfiguracyjnym uruchamiamy program, klikamy z głownego menu „About” i aktualizujemy aplikację. Mając już nową wersję programu możemy przystąpić do uruchomienia funkcjonalności digipitera.

Zrzut ekranu 2018-07-25 17.09.33

APRSIS32 po aktualizacji do wersji deweloperskiej.

Ponownie zamykamy program i otwieramy do edycji plik konfiguracyjny APRSIS32.xml. Tym razem musimy dodać wpisy, które uruchomią funkcjonalność digipitera. Dla digi obsługującego alias WIDE1-1 wpis ten wygląda następująco:

<DigiXform>WIDE1-1=WIDE1*</DigiXform>

Wpis taki należy umieścić poza sekcjami rf-port, gdyż jest to dyrektywa globalna. Jak widać na powyższym przykładzie podczas przetwarzania ramki, alias WIDE1-1 zostanie zamieniony na WIDE1*. Analogicznie jeśli chcemy obsłużyć kilka stopni w ścieżce pakietowej możemy to odpowiednio zapisać:

<DigiXform>WIDE1-1=WIDE1*</DigiXform>
<DigiXform>WIDE2-1=WIDE2*</DigiXform>
<DigiXform>WIDE2-2=WIDE2-1</DigiXform

Po umieszczeniu wpisów w pliku konfiguracyjnym i po jego zapisaniu możemy uruchomić program. Każda powtórzona przez nasze digi ramka, będzie zaznaczona na scrollerze aplikacji  (lewa strona głównego okna aplikacji) za pomocą znaku @.

scroller-digi

Powtórzona ramka stacji SQ9MDD-7 przez nasze digi.

Oczywiście poza typowym aliasem WIDE można także ustawic swój własny alias na przykład w przypadku gdy chcemy podrzucać ramki ze swojego radia ręcznego, a jednocześnie nie chcemy zaburzać pracy sieci APRS.

Podczas zamykania lub restartu programu musimy zdecydować czy funkcjonalność digi ma być pozostawiona lub wyłączona. Jeśli ją wyłączymy to kolejne jej uruchomienie będzie się wiązało z koniecznością, ponownej edycji pliku konfiguracyjnego aprsis32.

R.