sob. Lip 20th, 2024

Tom 65 z serii „Biblioteka polskiego krótkofalowca”

Krzysztof OE1KDA niestrudzenie pracuje nad kolejnymi tomami „Biblioteki polskiego krótkofalowca”.
Tym razem otrzymujemy Tom 65 pod tytułem „Testy sprzętu Tom 4”.
W środku znajdziemy kilka testów radiostacji KF i UKF, oraz osprzętu.

Spis treści:
Wstęp
1. IC-705 – uniwersalna przenośna radiostacja QRP firmy Icom
2. Automatyczny układ dopasowujący AH-705 firmy Icom
3. Dwupasmowa analogowo-cyfrowa radiostacja ID-52
4. Radiostacja Yaesu na zakres fal krótkich i 6 m
5. Dwupasmowa radiostacja cyfrowo-analgowa FTM-300D firmy Yaesu
6. Dwupasmowa cyfrowo-analogowa radiostacja FT-5D firmy Yaesu
7. Moduł zdalnego sterowania SCU-LAN10 firmy Yaesu
8. Dwupasmowa radiostacja GT-5R
9. Radiostacja z cyfrową obróbką sygnałów ANAN-7000DKE MKII
10. Automatyczna skrzynka antenowa QRP
11. Automatyczna skrzynka antenowa „mAT-125E”
12. Miernik mocy i reflektometr MFJ-849
13. Transwerter firmy DX-Patrol
Dodatek A. FT8 w terenie
Dodatek B. Radiostacje do pracy w terenie
Literatura i adresy internetowe 86
Spis tomów „Biblioteki polskiego krótkofalowca”
Tom znajdziesz tu: Testy sprzetu 4
Zachęcamy do lektury.