APRS

APRS – alias wojewódzki

Obserwując rozwój APRS, oraz uruchamiając kolejne Digi na Lubelszczyźnie zrodził się pewien pomysł, który polega na utworzeniu aliasu regionalnego o większym zasięgu niż stosowany dotychczas alias powiatowy.

(więcej…)