APRS – alias wojewódzki

Obserwując rozwój APRS, oraz uruchamiając kolejne Digi na Lubelszczyźnie zrodził się pewien pomysł, który polega na utworzeniu aliasu regionalnego o większym zasięgu niż stosowany dotychczas alias powiatowy.


Pomiędzy aliasami działającym w całym kraju WIDE lub SP, a aliasem powiatowym powstała przepaść którą ma uzupełnić wojewódzki alias regionalny. Ideą tego aliasu jest by ramki z danymi wysyłane na terenie danego województwa nie wychodziły poza ten obszar i nie zakłócały pracy innych regionów.

Na powyższym schemacie widać działanie aliasu trasowanego WIDE. Przy takiej konfiguracji widać jak ramka wysłana, ze ścieżką trasowaną WIDE2-2 dociera przykładowo do 3 okręgów. Nie zawsze istnieje potrzeba aby taka liczba odbiorców widziała te dane.  I tutaj z pomocą przychodzą aliasy regionalne, znany już powiatowy oraz nowy wojewódzki.
Powyższa konfiguracja niepotrzebnie generuje ruch nawet w promieniu 200 km gdy tymczasem naszym celem było udostępnić obiekt lub biuletyn na terenie tylko naszego województwa. Jednocześnie wysłanie tych samych danych z aliasem powiatowym powoduje że ramki nie docierają do wszystkich zainteresowanych.

By uzupełnić lukę pomiędzy obecnie stosowanymi aliasami powstał pomysł bardzo prostego aliasu z literą województwa (według danych ze strony SP PGA). Poniżej ilustruję jak po wprowadzeniu aliasu wojewódzkiego zadziałają Digi z innych województw.

Na Lubelszczyźnie zaproponowałem by obiekty które normalnie są nadawane ścieżką WIDE2-1 lub RF ONLY były dodatkowo nadawane co 60 min. z aliasem nietrasowanym L2-2 co spowoduje że krótkofalowcy z Lubelszczyzny radiowo będą widzieć dane obiekty na całym obszarze województwa ale nie zaburzą pracy Digi w okolicznych województwach.

Poniżej skróty województw według SP PGA:

 • B- lubuskie
 • C- łódzkie
 • D- dolnośląskie
 • F- pomorskie
 • G- śląskie
 • J- warmińsko-mazurskie
 • K- podkarpackie
 • L- lubelskie
 • M- małopolskie
 • O- podlaskie
 • P- kujawsko-pomorskie
 • R- mazowieckie
 • S- świętokrzyskie
 • U- opolskie
 • W- wielkopolskie
 • Z- zachodnio-pomorskie

Pełną listę powiatów znajdziecie na stronie http://www.spga.pl/lista_pga2.php.

 

 

Pamiętajmy że ramki z aliasami WIDE2-2 lub WIDE3-3 mogą przy dobrych warunkach krążyć po całej Polsce i powodować QRM-y.

 

Przemyślana konfiguracja DIGI może wpłynąć na zmniejszenie zbędnego ruchu radiowego.
Może także pomóc w dystrybucji obiektów i biuletynów tylko na wydzielonych obszarach, co może być wykorzystane do sprawnego przekazywania informacji w sytuacjach zagrożenia.
Liczę że to rozwiązanie zostanie przyjęte też w innych okręgach.

Michał SP5OSP