czw. Maj 30th, 2024

Sieć APRS, Alias Wojewódzki Redefinicja Pomysłu

W ostatnim czasie można zaobserwować wzrost zainteresowania systemem APRS.
Na zwiększoną aktywność wpływa wiele czynników:
– dostępność nowych radiotelefonów z zaimplementowanym systemem APRS.


– coraz częstsze wprowadzanie funkcji z systemów APRS w tanich radiotelefonach ręcznych.

– dostępność radiotelefonów z systemem APRS na rynku wtórnym.
– bardzo niskie koszty wykonania trakerów na bazie popularnych modułów arduino.
– zastosowanie APRS w przeprogramowanych sondach meteo (RS41, M20) [soft by SQ7FJB].
– rozbudowa sieci LoRa APRS, z której część ruchu kierowana jest do podstawowej sieci.

W Polsce głównym kanałem radiowym według standardu europejskiego to częstotliwość 144.800 MHz. Zwiększająca się ilość użytkowników oraz relatywnie gęsta sieć digipeaterów, w znaczny sposób powoduje że zwiększa się zajętość kanału radiowego. Oczywiście warto popracować nad pewnymi zmianami:
– zmniejszenie mocy i interwału wysyłki ramek w kanale radiowym.
– zastosowanie mechanizmu proportional path.
– zablokowanie powtarzania ramek stacji nie stosujących się do ogólnie przyjętych norm (stacje nadające dużą mocą, stacje nadające ramki zbyt często, stacje stosujące zbyt długie ścieżki, stacje wyrzucające ruch internetowy do sieci radiowej).
– wprowadzenie dodatkowych aliasów m.in powiatowy czy wojewódzki, by nie dopuścić do nadmiernej propagacji ramek na sąsiednie regiony.

 

Podwyższone warunki propagacyjne sprawiają że sieć jest przeciążona ruchem z odległych regionów.

 

Jakie aliasy możemy wykorzystać w naszych Digi:
– alias ogólny „WIDE” trasowany stosowany w całej europie
– alias krajowy „SP” nietrasowany
– alias wojewódzki nietrasowany
– alias powiatowy nietrasowany
– aliasy okolicznościowe, umowne, prywatne

Przykład jak daleko zostanie przekazana ramka z aliasem WIDE2-2

 

Ponad 2 lata temu zaproponowałem w artykule „uruchomienie aliasu wojewódzkiego”. Wiele stacji na Mazowszu i Lubelszczyźnie testowo uruchomiło dodatkowe aliasy powiatowe i wojewódzkie. Te rozwiązanie  pozwala na łatwe przesyłanie ramek z informacjami, która jest precyzyjnie ograniczana do zdefiniowanego powiatem  lub województwem obszaru. Pozwala na przykład przesyłać biuletyny informacyjne w ramach konkretnej jednostki organizacyjnej kraju.
Niestety w czasie testów zauważyliśmy że niektóre digipitery z zaimplementowanym aliasem wojewódzkim R (mazowieckie) nie potrafią poprawnie przekazać ramek gdy w ścieżce znajduje się RFONLY. Aby zachować funkcjonalność tego aliasu i uchronić się przed kolejnymi błędami w implementacji algorytmów powtarzania ramek, zredefiniowaliśmy pomysł aliasu wojewódzkiego.
Po przeanalizowaniu listy skrótów wszystkich powiatów pod kątem możliwości wystąpienia błędów i postanowiliśmy by do każdego skrótu województwa dodać przedrostek „X” dzięki temu mechanizm nie będzie powodował zakłóceń w funkcjonowaniu sieci.

Przykład propagacji ramki z aliasem wojewódzkim XR2-2, czyli dla województwa mazowieckiego. Widać że pomimo ścieżki ze stopniowaniem 2-2 dane nie są przesyłane do sąsiednich województw.

Proponujemy stosowanie aliasu wojewódzkiego nietrasowanego, do przesyłania wszelkiego rodzaju biuletynów ostrzegawczych, informacji lokalnych które w innym województwie lub powiecie mogą być traktowane jako spam.

Poniżej skróty województw według SP PGA:

 • XB- lubuskie
 • XC- łódzkie
 • XD- dolnośląskie
 • XF- pomorskie
 • XG- śląskie
 • XJ- warmińsko-mazurskie
 • XK- podkarpackie
 • XL- lubelskie
 • XM- małopolskie
 • XO- podlaskie
 • XP- kujawsko-pomorskie
 • XR- mazowieckie
 • XS- świętokrzyskie
 • XU- opolskie
 • XW- wielkopolskie
 • XZ- zachodnio-pomorskie

Pełną listę powiatów znajdziecie na stronie http://www.spga.pl/lista_pga2.php.