ZUMspot/MMDVM_HS v1.4.16

Modemy MMDVM to świetne rozwiązanie do budowy przemienników cyfrowych, a także jako gotowe rozwiązania HotSpotów wielosystemowych.

Andy CA6JAU udostępnił nową wersję softu płytek MMDVM.

Dodano kalibrację dla POCSAG, oraz komunikację I2C.
https://github.com/juribeparada/MMDVM_HS/releases/tag/v1.4.16

Przykładowe komendy na zmianę oprogramowania dla modemów instalowanych na GPIO w Raspberry Pi wykonujemy przez SSH, w zależności od wersji modemu np:

  • MMDVM_HS_Hat płytka z 14.7456 MHz TCXO:
    sudo pistar-mmdvmhshatflash hs_hat
  • MMDVM_HS_DUAL_Hat płytka z  14.7456 MHz TXCO:
    sudo pistar-mmdvmhshatflash hs_dual_hat