śr. Kwi 17th, 2024

Crossband Digi APRS w Świdniku

Grono krótkofalowców polskich, aktywnych w dziedzinie APRS, ciągle się rozszerza. Najlepszym przykładem jest grupa kolegów ze Świdnika. Widząc jakie możliwości niesie ze sobą system APRS postanowili uruchomić digi pomocnicze.

W dniu 19 stycznia 2023 r. spotkaliśmy się w Świdniku celem instalacji Crossband Digi APRS na jednym z miejscowych wieżowców. W pracach na bloku uczestniczyli: Michał SP5OSP, Marcin SP8MB oraz Piotr SP8OWL. Pierwsze działania polegały m.in na zainstalowaniu anteny Diamond X-50 na maszcie balastowym znajdującym się na dachu bloku i poprowadzenie fidera do szafy rack.

Kiedy już mieliśmy fider antenowy w szafie teletechnicznej zostało podłączenie przygotowanego wcześniej i złożonego przez Michała SP5OSP zestawu urządzeń. Zestaw Crossband Digi APRS składa się z:
– terminala Lenovo z zasilaczem (system Debian)
– radiotelefonu Motorola GM950 VHF
– radiotelefonu Motorola GM950 UHF
– diplexera VHF/UHF
– VP Digi (modem TNC APRS)
– interfejsu separującego wg. Ryśka SQ9MDD
– konwertera USB-RSR232
– zasilacza 230/12V.

Przygotowany wcześniej zestaw jedynie wymagał podłączenia zasilania oraz Internetu, by w pełni udostępnić usługi jakie oferuje APRS. Dodatkowo podłączenie stacji do Internetu pozwala obserwować ruch radiowy APRS zdalnie, a także wprowadzać zmiany w ustawieniach urządzeń. Cały zestaw pracuje pod znakiem SR8SDI.

Niezwykle ważnym elementem projektu było uruchomienie w tej lokalizacji Digi APRS 70cm jako dodatkowe pasmo do obsług ruchu radiowego. W ciągu roku odbywa się ponad 40 amatorskich misji statosferycznych, podczas których ładunki niesione przez lecące balony nadają bikony z wysokością i położeniem oraz wiele innych dodatkowych danych telemetrycznych w systemie APRS na częstotliwości 432.500 MHz. Dzięki temu wiemy np. gdzie znajduje się nadajnik SSTV, który dosyć często leci w takich misjach nadając obrazki odbierane przez stacje naziemne. Świadomość krótkofalowców w zakresie możliwości wykorzystania APRS w paśmie 70cm stale wzrasta co wpływa na budowanie coraz większej sieci Digi APRS pracujących w tym zakresie częstotliwości.

Warto po raz kolejny podkreślić, że zwiększoną aktywność balonową APRS w paśmie 70cm zawdzięczamy pracy Piotra SQ7FJB oraz Łukasza SQ5RWU, którzy opracowali odpowiednie oprogramowanie dla znajdowanych w Polsce sond meteorologicznych RS41 firmy Vaisala. Pozwala ono na nadawanie APRS i RTTY z mocą max. 60mW. Cały nadajnik z GPSem waży ledwo kilkadziesiąt gram i jest zasilany dwoma „paluszkami” AA. Balon z takim ładunkiem może polecieć bardzo wysoko i daleko, a koszt wypuszczenia dzięki niewielkiej masie ładunku jest bardzo niski. Projekt misji balonowej świetnie nadaje się, by pokazać dzieciom fizykę na żywo.

Przy dobrym położeniu Digi można też wykorzystać przeprogramowaną sondę metorologiczną jako nadajnik-tracker dla początkującego krótkofalowca, by mógł udostępniać swoje położenie przez sieć radiową APRS.

Projekt powstał i jest utrzymywany z własnych środków. W jego realizację zaangażowali się jak dotąd: Michał SP5OSP, Marcin SP8MB, Piotr SP8OWL, Zdzisław SQ8EP, Kamil SQ8LE. Bardzo dziękujemy zaangażowanym w uruchomienie tego Crossband Digi APRS. Nie pozostaje nam nic innego jak zaprosić wszystkich do korzystania z usług jakie oferuje sieć APRS w Świdniku.