śr. Kwi 17th, 2024

SR5RAD i przemiennik SR5DVR (DMR) na maszcie RON Radom

Radomscy członkowie Mazowieckiej Amatorskiej Sieci Ratunkowej ostatnim czasem bardzo pracują nad rozwojem i poprawą lokalnych przemienników. Jak zawsze przyświeca idea utrzymywania łączności i integrowania okolicznych krótkofalowców.

Po wielu rozmowach i dyskusjach z Radomską Grupą Radiową nadszedł czas by przemiennik SR5RAD (VHF) zmienił lokalizację na dużo wyższą, dzięki czemu obejmie swoim zasięgiem nie tylko powiat Radomski ale też powiaty ościenne. Historia przemiennika SR5RAD sięga września 2014 roku gdzie Radomska Grupa Radiowa uruchomiła testowo przemiennik na paśmie 2m w trybie analogow-cyfrowym (FM/C4FM). Urządzenie pracujące jako przemiennik to Yaesu DR-1X. Pierwsza testowo antena była zainstalowana ok. 10 m.n.p.g. Kolejnym etapem było przeniesienie do docelowej lokalizacji gdzie antena przemiennika znajdowała się na wysokości 45 m. nad gruntem. Z czasem przemiennik pracował wyłącznie w trybie analogowym.

Od 26 maja 2020 r. dla przemiennika SR5RAD rozpoczęła się nowa era, dołączył do swojego młodszego brata przemiennika SR5DVR który pracuje cyfrowo w DMR. Przemiennik który działa na Yaesu DR-1X wraz z duplexerem został zamontowany w Radomiu na terenie RON Radom Emitel Wacyn i został podłączony do istniejącej już od kilku miesięcy instalacji antenowej. Na maszcie RON Radom została zainstalowana na wysokości ok. 80 m. nad gruntem antena COMET GP-6N. W prace nad przenoszeniem urządzeń zaangażowany był Jacek SQ5SUI który jest opiekunem tego przemiennika. Pierwsze testy wskazują że przemiennik jest słyszany w promieniu ok. 80 km. czyli na terenie województwa: Mazowieckiego, Lubelskiego, Łódzkiego i Świętokrzyskiego.

Parametry techniczne SR5RAD:
TX: 145.7875MHz
RX: 145.18750MHz
CTCSS: 118,8Hz
Moc wyjściowa: 15W
Urządzenie: Yaesu DR-1X

Zdjęcie wykonanie podczas prac instalacyjnych anteny Comet GP-6N na maszcie Emitela RON Radom-Wacyn

Również od dnia 28.11.2019 na maszcie RON Radom (Emitel) pracuje przemiennik cyfrowy DMR o znamienniku SR5DVR. Przemiennik będzie służył nie tylko do celów łączności kryzysowej. Jest on naszym wkładem w działanie całej społeczności krótkofalarskiej. Do pracy przemiennika cyfrowego potrzebny był też duplexer który sfinansował Jacek SQ5SUI, jeden z najbardziej zaangażowanych kolegów w rozwój infrastruktury krótkofalarskiej w pow. Radomskim.

Parametry techniczne SR5DVR:
TX: 439,3625MHz
RX: 431,7625 MHz
Moc wyjściowa: 15W
Modulacja Cyfrowa DMR
Colour Code: CC5
TS1 statycznie TG2605 (SP5)
TS2 statycznie TG26057 (MASR) TG260015 (SP EmCom)
Urządzenie: 2x Motorola GM350 i MMDVM
Antena Comet GP-6N na 80m nad gruntem na maszcie RON Radom Emitel.

Przemiennik 2x Motorola GM350 oraz MMDVM  /  Prezentowany zasięg przemiennika DMR dla stacji bazowych

W pierwszej kolejności dziękuję wszystkim Koleżankom i Kolegom krótkofalowcom za wsparcie finansowe w formie darowizny i proszę o kolejne formy finansowania poprzez 1% z podatku na PZK (KRS 0000088401) tytułem „Przemiennik Radom” lub bezpośrednio darowizna na konto bankowe PZK z podobnym tytułem. Bez waszej pomocy i wsparcia finansowego jak i technicznego nie było by możliwe uruchomienie przemienników na tym obiekcie.

Podziękowania należą się Polskiemu Związkowi Krótkofalowców, który otoczył swoją pomocą finansową i logistyczną nasz szczytny cel który ma za zadanie zapewnienie łączności w razie kryzysu, jak również służyć wszystkim krótkofalowcom. Również wielkie podziękowania kieruje SP EMCOM PZK a w szczególności Koordynatorowi Krajowemu Kol. Michałowi Wilczyńskiemu SP9XWM za pomoc merytoryczną i finansowe wsparcie z budżetu SP EMCOM PZK.

Także wielkie podziękowania kieruje do Mazowieckiej Amatorskiej Sieci Ratunkowej MASR PZK za wsparcie merytoryczne i techniczne oraz dziękuje w szczególności za podarowany sprzęt: Michałowi SP5DLX i Bartkowi SQ7BRH. Przy instalacji przemiennika pomógł też Karol SQ7HIK oraz Wojtek SQ7HGB. Wsparcie nad konfiguracją Tomasz SQ5T. Pracę instalacyjne na maszcie wykonała firma Alpinex na czele z Tomkiem SQ9ITP za co bardzo dziękuję. Szafę Outdoor wykonała firma Derol.pl z Janiszewa a antenę sfinansował Radio-Sklep.pl z Radomia.

Jeszcze raz wszystkim dziękuję, 73! de Norbert SQ5DRO
(koordynator MASR na pow. Radomski)